Direct contact? Bel: 0343 44 27 84

Home > Cases > Voorzitterschap Selectiecommissies

Voorzitterschap Selectiecommissies | 2017

Door de reorganisatie van de Nationale Politie zijn diverse functies van leidinggevenden en medewerkers gewijzigd en vernieuwd. Selectiecommissies voeren de daaruit voortvloeiende sollicitatie-procedures; de commissieleden zijn vooraf getraind volgens de STAR-methode en volgens landelijke procedures die zijn opgesteld door de politiek en de vakbonden. 

Voorzitter en procesbegeleider briefselectie

Als onafhankelijk voorzitter van de selectiecommissies begeleiden we de commissie bij het proces van de briefselectie en zijn we voorzitter van de commissie tijdens de sollicitatiegesprekken. We selecteren met de commissie de geschikte kandidaten volgens de 'Consensus Methodiek'. Het betreft hier ruim 40 vacatures van o.a. sectorhoofden en teamchefs van diverse districten.