Direct contact? Bel: 0343 44 27 84

Home > Cases > T-Mobile Nederland

T-Mobile Nederland | 2020

Inventarisatie en programma van eisen voor de inhouse webcast-studio.

De markt van webcast, webinars en alle daarbij horende techniek is een nieuw terrein voor T-Mobile. Het doel van deze opdracht is om te adviseren wat T-Mobile Nederland nodig heeft voor het inrichten van een webcaststudio. Dit advies bestaat uit een inventarisatie van wensen en eisen en wordt samengevat in een programma van eisen die T-Mobile Nederland kan verspreiden onder geschikte leveranciers, om vergelijkbare offertes te ontvangen en een juiste keuze te maken. Het team wil antwoord op de volgende vragen:
- Wat hebben we tot nu toe gedaan en wat verwachten we voor de toekomst?
- Welke materialen zijn er minimaal nodig in een webcast studio?
- Welke inzet van technische professionals is nodig voor een goede uitzending?
- Wat kunnen we zelf en wat moeten we inhuren?

In een beknopt verslag geven we antwoord op bovenstaande vragen, waarna een ‘programma van eisen’ volgt. In de conclusie worden geven we enkele tips en adviezen gegeven voor de toekomst.