Direct contact? Bel: 0343 44 27 84

Home > Cases > Invoeren Competentiemanagement

Invoeren Competentiemanagement | 2017

Na het ontstaan van de nieuwe organisatie JéWéRet zijn de nieuwe functieprofielen opgesteld en zijn competenties ingevoerd. Wij hebben de organisatie begeleid bij de implementatie van het competentiemanagement in de organisatie.

Zo verzorgden we de workshops waarin we de besluitvorming begeleidden omtrent de competenties die opgenomen dienden te worden in de functieprofielen. Tijdens de module 'Functioneringsgesprekken' en 'Beoordelingsgesprekken' trainden we de leidinggevenden op het gebied van het voeren van positieve twee-gesprekken, het invullen van de bijbehorende formulieren én het ontwikkelen van competenties bij medewerkers.

Het traject is afgesloten met een uitgebreide evaluatie en adviezen voor het management en HR.